Præsentation

Præsentation af mig selv

 

Poul Andersen

Vibesøvej 7, Gundsømagle

4000 Roskilde

Født 25.07.1950

 

Jeg er uddannet skolelærer og har gennem min karriere arbejdet på folkeskoler i godt 20 år og på specialskole de sidste 16 år, indtil jeg i sommer gik på pension. Derudover har jeg fungeret som tillidsmand i 14 år og kasserer i lærerkredsen i 10 år, samt været medlem af skolebestyrelserne på både Jyllinge og Lindebjerg Skole i sammenlagt 16 år.

 

Siden 1985 har jeg været bosat på den ovennævnte adresse, et af kommunens nordligste huse – familiebofællesskabet Værebro.

 

Jeg har siddet i byrådet i fire perioder, siden jeg blev valgt ind for første gang i 1994. Til trods for at jeg er et af de erfarne byrådsmedlemmer i salen, har min interesse for og lyst til at bidrage til det lokalpolitiske rum aldrig været større. Jeg har gennem tiderne været involveret i langt de fleste politiske udvalg, hvilket har givet mig en bred indsigt i byrådets mangfoldige gøremål. I den seneste periode har jeg siddet Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Social- og Forebyggelsesudvalget.

 

Det har altid været min politiske målsætning, at sikre de bedst mulige uddannelsesmæssige vilkår for kommunens næste generationer. Derfor har det været en stor glæde, at være med i beslutningsprocessen omkring opførelsen af Specialcentret i Gundsømagle, som har muliggjort en koncentration af de faglige kompetencer der kræves for at imødekomme disse børn og unges specifikke behov, samt at udvikle et tilbud der skaber sammenhæng mellem folkeskolen og STU tilbuddene.

Derudover har det været berigende at bidrage til skolevæsenets generelle harmonisering i Roskilde kommune, eksempelvis har 10. klassecentret tiltrukket elever fra hele kommunen og skabt et bredt udvalg af muligheder for disse unge mennesker.

 

Jeg vil arbejde for at alle kommunens forældre ser potentialer i deres lokalsamfund, så deres børn kan få en tryg opvækst og de bedst mulige udviklingsmuligheder.

 

Jeg vil arbejde for at sikre at de ældste borgere i kommunen modtager den samme støtte og pleje, ligegyldigt om man bor i Roskilde by eller i en af vores mindre lokalsamfund, og jeg vil arbejde for at der bliver skabt lige muligheder for alle kommunens børn og unge, for på den måde at sikre de bedst mulige rammer for de næste generationer.

 

Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde i byrådet, for på den måde at videreføre min indflydelse på beslutningsprocesserne i Roskilde Kommune.

 

Copyright © All Rights Reserved