Politisk Karriere CV

Curriculum Vitae

 

Gundsø byråd 1. periode 1994-97

Teknik og miljø udvalget

Roskilde Fjords Miljøråd (formand)

Børn og Unge udvalg (formand)

Folkeoplysningsudvalget

Fredningsnævnet

 

Domsmand ved Roskilde ret 1994-99

2004-

 

Tillidsmand på Skolen ved Kæret 1998-2012

Kredsbestyrelsen af DLF’s kreds 37 1998-2012

 

Gundsø byråd 2. periode 2002-05

Social- og kulturudvalget

Musikskolebestyrelsen

Lindebjergskolens bestyrelse

Børnehaven Hybenhusets bestyrelse

Børnehaven Skovlys bestyrelse

 

Roskilde byråd 1. periode 2006-09

Skole- og børneudvalget

Kulturudvalget

Kulturskolens bestyrelse

Center for specialundervisning (bestyrelsesformand)

Gundsølillehallens bestyrelse

Jyllingehallens bestyrelse

 

Roskilde byråd 2. periode 2010-13

Skole- og børneudvalget

Forebyggelse- og socialudvalget 2010-11

Beskæftigelses- og integrationsudvalget 2012-13

Borgerdialogudvalget (formand) 2012-13

Kulturskolens bestyrelse

Center for specialundervisning (bestyrelsesformand)

Jyllingehallens bestyrelse

 

Medlem af:

Kjøbenhavns Philatelistklub 1969-

Dansk Natur – Dansk Skole 1974-2000

Socialdemokratiet i Gundsø 1988-

Danmarks Lærerforening 1977-

Grænseforeningen 2000-

DOF (Dansk Ornitologisk Forening) 2001-

 

Bestyrelser:

Dansk Natur – Dansk Skole (formand 1978-80) 1978-2000

Socialdemokratiet i Gundsø (kasserer + formand) 1988-94

Børnehaven Fjordglimt (formand) 1989-91

Jyllinge skole (formand 1998-2002) 1990-2002

 

 

 

 

 

Brænde giver varmen flere gange og fitness er ikke nødvendig, den dag der hugges brænde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tur på cyklen er godt for både krop og sjæl, inden de mange møder kalder

Copyright © All Rights Reserved