สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน

 

 

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน

 

ผมชื่อ พอล แอนเดอร์เซน

ที่อยู่

Vibe Søvej 7

Gundsømagle

4000

Roskilde

 

เกิดเมื่อ 07/25/1950

 

ประวัติ และ ผลงาน

ผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ทำหน้าที่ “ครู” ผมเป็นครูสอนโรงเรียนของรัฐ มา20 ปี และอุทิศตนเองเป็นครู

สอนเด็กพิเศษ(เด็กผู้พิการทางสมอง เรียนรู้ช้า) อีก 16 ปี

ผมเคยได้รับเลือกเป็นตัวแทนสหภาพครูเป็นเวลา 14 ปี และ เคยดำรงตำแหน่ง เหรัญญิกของสหภาพครู

อีก 10 ปี และ ยังได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน Umberleigh

และ โรงเรียน

Lindebjerg รวมทั้งสิ้น 16 ปี ตอนนี้ผมได้เกษียณตัวเองจากการเป็นครูแล้ว ครับ

 

ตั้งแต่ปี 1985 ผมได้อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ เป็นหลังที่อยู่ทางเหนือสุดของชุมชน Værebro

 

ผมได้รับเลือกให้มาเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องมาบริหารงาน คอมมูนน์มา 4 สมัย ตั้งแต่ปี 1994

และผมก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่มีประสบการณ์

รวมถึงเจตนารมณ์ของผมที่จะเข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นเพื่อ พ่อแม่พี่น้องอย่างแท้จริง

ประสบการณ์ที่ผมได้จากงานการเมืองท้องถิ่นนี้ทำให้ผมได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น

และเข้าใจเรื่องงานและปัญหาในท้องถิ่นมากขึ้น สมัยที่ผ่านมาผมได้ดูแลเรื่องเด็กและโรงเรียน,

การจ้างงาน รวมไปถึงด้านสังคมสงเคราะห์

 

ผมมีลูกเป็นคนไทย และ ตัวผมก็ได้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ที่

สตินลูส เสมอมา หลานๆผมไปบวชเฌรที่วัดก็หลายคน

 

ผมตั้งปณิธานในการทำงานของผมไว้เสมอว่าเด็กรุ่นใหม่นั้นต้องรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุด

ดังนั้นผมจึงมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสร้าง ศูนย์ช่วยเหลือเด็กพิเศษที่

Gundsømagle (Specialcentret i Gundsømagle)

ผมจะเข้าไปช่วยเหลือและทำงานร่วมกับ พ่อแม่และผู้ปกครองทุกท่านเพื่อให้

ลูกหลานของพวกเรามีอนาคตที่ดี และมีโอกาสในการศึกษาและสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน

 

และสำหรับผู้สูงอายุผมจะทำงานสุดความสามารถเพื่อให้ท่านได้สวัสดิการที่ดีและเท่าเทียมกันไม่ว่าท่า

นจะอยู่ในเมืองRoskilde หรืออยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ

 

ผมอยากได้รับโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งเพื่อสานต่อโครงการและมีส่วนในการบริหารงานเพื่อทุก

ๆท่านในคอมมูนน Roskilde

Copyright © All Rights Reserved